Програмски циљеви

Програмски циљеви ОО СПС Гроцка до 2020. године